Documenten uploaden

Tijdens de inschrijfprocedure vragen we u persoonlijke documenten te uploaden in uw klantdossier. Welke documenten we van u nodig hebben, is afhankelijk van uw inkomenssituatie. U ziet in uw persoonlijk dossier een lijst met documenten die past bij de door u ingevulde gegevens. Hieronder vindt u alvast een checklist per inkomenssituatie.
Er zijn een aantal punten waar u op moet letten bij het verzamelen en uploaden van uw documenten. Lees de punten op deze pagina even goed door voordat u van start gaat. Zo zorgt u er voor dat u de juiste documenten aanlevert en dat deze voldoen aan de AVG wetgeving.

 • Algemene documenten
 • – Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart, verblijfsvergunning)
  – Uittreksel Burgerregistratie Personen (BRP) met adreshistorie
  – Hypotheekhouderverklaring en/ of verhuurderverklaring
  – Jaaropgave hypotheekverstrekker
  – Kopie koopovereenkomst eigen woning
  – Kopie bankpas in verband met incassomachtiging
  – Bankafschrift waar huur vanaf wordt geschreven (indien gelijk aan de storting van het salaris is deze niet noodzakelijk)
  – Echtscheidingsconvenant

Loondienst:
– Werkgeversverklaring
– Overzicht Mijn UWV
– Kopie laatste salarisstorting
– Kopie bankafschrift laatste salarisstorting

Zelfstandig ondernemerschap:
– Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel
– Accountantsrapporten van afgelopen twee jaar
– Kopie laatste aanslag inkomsten-/vennootschapbelasting
– Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)

Uitkeringsgerechtigden:
– Beschikking/ Specificatie/ Kopie laatste jaaropgave
– Kopie bankafschrift laatste storting

Tips & Tricks

Datum ondertekening van het document
Documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van uploaden.

Geldigheid
Om echtheid van de documenten te waarborgen, worden word-bestanden niet in behandeling genomen. Zorg ervoor dat u alle documenten als PDF uploadt in uw persoonlijke klantdossier.

Veiligheid en e-mail
Het klantdossier is een veilige omgeving waarin u zelf uw gegevens en documenten kunt beheren. Documenten die per e-mail worden aangeleverd kunnen niet verwerkt worden en zullen direct worden verwijderd.

Identiteitsbewijs
Een rijbewijs wordt niet gezien als een geldig identiteitsbewijs, zorg er dus voor dat u een geldig paspoort of identiteitsbewijs meeneemt.

Identiteitsfraude

Mocht het voorkomen dat we een kopie van uw identiteitsbewijs opvragen voor handmatige verificatie en certificering, zorg er dan voor dat u een kopie aanlevert die is gemaakt met de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u een kopie maken waarop het BSN en de pasfoto niet zichtbaar zijn. Op deze manier hoeven we minder gegevens op te slaan en kunnen we identiteitsfraude tegengaan.

Meer over KopiedID